Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen blev senest valgt ved generalforsamlingen 2016.

Kredsstyrelsens sammensætning er: Kredsstyrelsen