Information fra Hedensted Lærerkreds

I Hedensted Lærerkreds bakker vi op om myndighedernes initiativer i bestræbelserne på at håndtere Corona-pandemien bedst muligt.

Vi holder løbende kontakt til forvaltningen og Danmarks Lærerforening cenralt, ligesom vi løbende har kontakt til tillidsrepræsentanterne.

Kredskontoret holder lukket for uanmeldt personligt fremmøde, men vi tager imod henvendelser via vores mail 116@dlf.org ligesom du kan ringe til os på telefon 76 74 19 00. Dette gælder indtil andet meldes ud.

På vegne af kredsstyrelsen

Ole Bjerre Martinussen

Kredsformand

Hedensted Lærerkreds

76 74 19 00

Emner

Målgruppe