Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Krænkelsesskema Hedensted kommune

Registrering af krænkelser

I Hedensted Kommune ønsker vi at registrere og analysere hændelser, der fører til vold, trusler og krænkende adfærd.

Formålet er at minimere antallet og/eller omfanget af hændelser og dermed forbedre sikkerheden for medarbejdere. Udgangspunktet er om den, der har været udsat for vold, trusler eller krænkende adfærd føler sig krænket, ikke andres oplevelser af/mening om situationen.

På de arbejdspladser, der møder krænkelser og vold/trusler om vold bør der ske en intern registrereing af disse hændelser.

Registrereingen sker til arbejdsmiljøgruppen på et skema, der er tilpasset den enkelte arbejdsplads. Arbejdsmiljøgruppen er behjælpelig med, at den skadelidte får udfyldt skemaet, som også skal underskrives af lederen. Herefter kan arbejdsmiljøgruppen i samarbejde med den skadelidte og andre relevante kolleger arbejde videre med at undersøge og analysere hændelden med henblik på at forebygge lignende hændelser.

Krænkelsesskemaer skal sende til Afd. for Læring Skoler att.: Bente Hoffmann - bente.hoffmann@hedensted.dk

Krænkelsesskema