Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen blev senest valgt ved generalforsamlingen 2022.

Kredsstyrelsens sammensætning er: Kredsstyrelsen